درباره پاریس

  • ساعت به وقت پاریس
    21:41
  • دمای امروز پاریس :
آب و هوا
پاریس

بیشتر درباره پاریس بدانیم

کشور : اروپا

زبان :

جمعیت :

مساحت :