لیست تورهای رم

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه اسپانیا

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه اسپانیا

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

9 شب

Turkish AirLines

از 10,850,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور دور ایتالیا ویژه اردیبهشت خرداد

تور دور ایتالیا ویژه اردیبهشت خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

8 شب

Turkish AirLines

از 9,450,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور ترکیبی ایتالیا اتریش ویژه اردیبهشت خرداد

تور ترکیبی ایتالیا اتریش ویژه اردیبهشت خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

QATAR

از 8,500,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور ترکیبی ایتالیا فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی ایتالیا فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

QATAR

از 8,300,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور ترکیبی ایتالیا اسپانیا ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی ایتالیا اسپانیا ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

QATAR

از 8,500,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور ترکیبی ایتالیا سوئد ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی ایتالیا سوئد ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

QATAR

از 8,400,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تور ایتالیا ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ایتالیا ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

4 شب

QATAR

از 6,750,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور دور ایتالیا ویژه اردیبهشت خرداد

تور دور ایتالیا ویژه اردیبهشت خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب و 7 روز

Turkish AirLines

از 8,500,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور ایتالیا فرانسه ویژه نوروز 97

تور ایتالیا فرانسه ویژه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

7 شب و 8 روز

QATAR

از 8,620,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
تور ایتالیا ونیز ویژه نوروز 97

تور ایتالیا ونیز ویژه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

7 شب

QATAR

از 8,900,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
تور ایتالیا ویژه نوروز 97

تور ایتالیا ویژه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

7 شب و 8 روز

QATAR

از 7,460,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵