لیست تورهای پاریس

تور ترکیبی فرانسه هلند ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی فرانسه هلند ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

Turkish AirLines

از 7,630,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی فرانسه ایتالیا ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

Turkish AirLines

از 7,650,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد

تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

4 شب

Turkish AirLines

از 5,680,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تور ترکیبی فرانسه جزایر قناری تنریف اردیبهشت خرداد

تور ترکیبی فرانسه جزایر قناری تنریف اردیبهشت خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

Turkish AirLines

از 10,580,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد

تور فرانسه ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۶/۱۱/۱۴

7 شب

Turkish AirLines

از 7,200,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
تور ترکیبی فرانسه سوئد ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی فرانسه سوئد ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

Turkish AirLines

از 7,750,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تور ترکیبی فرانسه آلمان ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی فرانسه آلمان ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6 شب

Turkish AirLines

از 7,450,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا ویژه اردیبهشت و خرداد

تور ترکیبی فرانسه اسپانیا ویژه اردیبهشت و خرداد

۱۳۹۷/۰۲/۰۱

6شب

Turkish AirLines

از 7,700,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
تور دور فرانسه نوروز 97

تور دور فرانسه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

10 شب و 11 روز

Turkish AirLines

از 13,844,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
تور پاریس برلین ویژه نوروز 97

تور پاریس برلین ویژه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

7 شب و 8 روز

Turkish AirLines

از 8,580,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
تور پاریس آمستردام ویژه نوروز 97

تور پاریس آمستردام ویژه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

7 شب و 8 روز

Turkish AirLines

از 9,190,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
تور ایتالیا فرانسه ویژه نوروز 97

تور ایتالیا فرانسه ویژه نوروز 97

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

7 شب و 8 روز

QATAR

از 8,620,000 تومان

 • تاریخ اعتبار :
 • ۱۳۹۷/۰۱/۱۵